Светолик Ранковић

Трагедија дезинтеграције у “Горском цару” Светолика Ранковића
Последње деценије XIX века обележио је снажан заокрет реалистичке поетике ка модернизму, како у европским,…