Светлана Велмар Јанковић

Светлопис раскршћа: Дорћол

Два пута сам навраћао у Дорћол. Први пут ме је одбила китњаста светлосна метафорика и…

Чији је тестамент друга књига “Прозрака”

(Светлана Велмар-Јанковић, Прозраци 2, Лагуна, Београд 2015)