Штокхаузен

Винавер и Штокхаузен: искушење немогућег
У ранијем тексту Лалић и Штокхаузен разрађивао сам однос Лалићеве поетике и Штокхаузенове теорије о…