Стив Рајх

STEVE REICH

Steve Reich је рођен у Њујорку. Дипломирао је филозофију 1957. године, а касније је завршио…