Стеван Јовићевић

Јанковић Стојан (однос историје и фикције)
Стеван Јовићевић је за овај рад добио награду Владан Недић, која се додељује за најбољи семинарски рад…
Мисаони одјеци једне стваралачке нужности
(духовно-семантички потенцијал песме у Записима о црном Владимиру) Свест о песми: Већ почетком педесетих година…