Стефан Кирилов

Јеси ли?

Да ли икада био сам Тако да мрак почиње да плаши И лишће које шушти…