Стефан Цвајг

Јуче које је избрисало сутра
Белешке о Јучерашњем свету Штефана Цвајга Ако бисмо ми, прогнаници и изгнаници ове епохе, која…