Сташа Блечић

Да ли је Промена спремна на промене? II део
Уметност је по својој природи чулна, али своју функцију испуњава  једино ако успе да остави…