Сретен Марић

Чије корене чупа Ћосићева Симка?
Прича о газдарици, сељачкој жени Симки, која је наизглед типизирана жена патријахалног друштва, почиње већ…