Совјета Грубешић

Унутрашњи поглед камером
Фотографисала: Совјета Грубeшић
Таложење сећања и осећања проф. Грмаша
У галерији “La Vista“ у Новом Саду, 23. октобра, отворена је изложба поводом завршетка ликовног…