Социологија

Поткултура као аналитичко оруђе социологије
Поткултуре су одувек биле феномен који је интригирао социологе. Као и сама култура, појава дистинктивних…
Шта је то ејџизам?
С обзиром на све драстичнији пораст удела старог становништва, како у Европи, тако и у…
Религија у служби друштвене интеграције
Када се у социолошким круговима спомене име Емила Диркема, поред његовог виђења као претече функционализма,…
Појам кича и виђење од стране Лудвига Гица
Увод Садржина овог рада биће фокусирана на опште значење и карактеристике појма кича. У раду…