Снежана Николић

Прекорачења
Снежана Николић, Задивљени спавач, Врбас: Културни центар Врбас – Фестивал поезије младих, 2013. Смисао прекорачења…