Снежана Марко-Мусинов

Фанфаре за књижевне хероине
Без обзира на личне уметничке афинитете, читаоци оба пола, којима је једнако познато и ћирилично…
ПОНОВО РОЂЕН – ПРЕПОРОЂЕН

Поглед на јуче временски је докучив јер је непроменљив, са свим што је било, потпуно…