СКЦ Крагујевац

Лица и наличја књижевности
Александра Павловић, Лица, Студентски културни центар, Крагујевац 2017 Лице, то је цвет на тој биљци…