Симон де Бовоар

Активан и пасиван принцип
Код већине животињских врста, нарочито код птица и сисара, мужјак се намеће женки. Она је…