симфоник метал

Друштвена критика у симфоник металу
Део други – критика религије У претходном делу, било је речи о песми Consign to…
Критика капитализма у песмама симфоник метала
(Део први) Музика је веома занимљива тема, како за уметничку, тако и за научну обраду.…