Седам лирских кругова

Првих шест у огледалу седмог лирског круга
(Поезија Момчила Настасијевића) *** Одавно се за песништво Момчила Настасијевића (1894–1938) као синоним узима израз…