Сања Перић

Поезија сласти туфахије и оштрине длаке

(Јелена Марићевић Балаћ, Без длаке на срцу, Everest Media, Београд 2020) Јелена Марићевић Балаћ ново…