Самсон и Делила

Идеал мушке лепоте у „Самсону и Делили“ Лазе Костића
Увод Лаза Костић, у својој поеми Самсон и Делила, обликује свога јунака према библијском предлошку,…