салса

Celia Cruz и врели ритам салсе
Куба, место најлепших плажа и најснажнијег звука у којем се претачу силина морских таласa, удар…