Роман лексикон

Река без обала
Aндреас Окопенко: Лексикон роман, Службени гласник, 2013. Предвиђам тешка времена, јадикује инжењер... Постојаће водећа класа…