Rolan Bart

Književni tekstovi, kodovi, interpretacija
Baviti se interpretacijom književnosti i umetnosti kao takve znači pre svega definisati poziciju sa koje…