Роберт Шуман

Брачни пар Шуман
Музика је обликовање света који се чује. Има своје корене, своје претке и ход кроз…