Религија

Религија и обичај
У доба када друштвено тело још увек није било рационализовано посредством еволуције технолошке и економске…