Ратни дневник

Ратни дневник Милете Продановића
Аутобиографије, мемоари и дневници су прозни облици који сведоче о животима појединаца, али који се…