Радмила Петровић

Плугом по срцу Радмиле Петровић

Радмила Петровић, Моја мама зна шта се дешава у градовима, Енклава, Београд, 2020. Пред нама…