Пуј пике

Прч у хороскопу
  Мирјана Фрау Коларски, ПУЈ, ПИКЕ (Сабрана дела, том први): Аутопоетичке, сатиричне и друге, такође…