Пошто Београд

Београд било где и било кад
(Прва награда за есеј на међународном конкурсу „Пошто Београд“ 2015) Читати путописни опус Моме Димића…