Покојникова жена

Синкретизам жанрова у делу Борисава Станковића (I део)
Већ Јован Скерлић уочава прекретнички значај Станковићевог стила, што произилази из саме природе приповедног опуса…