Песник и земљотрес

Пречица мог пространства
Есеј је награђен првом наградом на Међународној манифестацији посвећеној књижевнику Моми Димићу, Момини дани 2017, на тему Песник…