Песме искуства

Вилијам Блејк: очима човека имагинације
Свет имагинације јесте свет вечности. То је божански загрљај у који ћемо после смрти физичког…