Никола Олић

Плави дим
Палио и гасио, па изнова палим и гасим, цигарету за цигаретом. У кишној ноћи, дочекујући…