Немања Лука

Виђење несавршености очима Амелије Пулен
Током дијалога Амелије и сликара крхких костију, коментаришући како је изглед лица најтеже ухватити, као…
Спреман сам, Господе!
У речнику поред именице бард, као објашњење, треба написати следеће значење: Виљем Шекспир и Ленард…