Неда Ракочевић

Текстови у сенци у Госпођици Драгана Лакићевића
Приповетка која је предмет овог есеја припада Лакићевићевој збирци приповедака са насловом Слатка је музика.…