Нечиста крв

Синкретизам жанрова у делу Борисава Станковића (II део)
Драме. Да Станковићева дела међусобно кореспондирају и размењују мотиве, показује чињеница да су подстицаји за…
БОРА СТАНКОВИЋ – ПЕСНИК НЕИЗРЕЦИВОГ

НЕПОТРЕБНО РУШЕЊЕ ТАБУА У ФИЛМСКОЈ ВЕРЗИЈИ НЕЧИСТЕ КРВИ