Награда Владан Недић

Јанковић Стојан (однос историје и фикције)
Стеван Јовићевић је за овај рад добио награду Владан Недић, која се додељује за најбољи семинарски рад…