На чају код Љиље Брик

На чају код Љиље Брик
Избор из рукописа На чају код Љиље Брик који ускоро излази у издању И. П. Просвета, Београд. ВЕЧЕРИ ПОЕЗИЈЕ…