Момчило Настасијевић

Лазар Букумировић између свакодневног и песничког
Лазар Букумировић (рођ. 2001) студент је на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом…
Првих шест у огледалу седмог лирског круга
(Поезија Момчила Настасијевића) *** Одавно се за песништво Момчила Настасијевића (1894–1938) као синоним узима израз…