Мома Димић

Пречица мог пространства
Есеј је награђен првом наградом на Међународној манифестацији посвећеној књижевнику Моми Димићу, Момини дани 2017, на тему Песник…
Београд било где и било кад
(Прва награда за есеј на међународном конкурсу „Пошто Београд“ 2015) Читати путописни опус Моме Димића…