Moje napuštanje

Ne ostavljaj trag – priča o ljubavi, roditeljstvu i prirodi
Ne ostavljaj trag - priča o kompleksnosti ljubavi, roditeljstva i savremenog odnosa prema prirodi Film…