Мирослав Крлежа

“На рубу памети” (или омаж глупости) – Мирослав Крлежа
Све „политичко-описне“ придеве којима је означен живот и стваралaштво Мирослава Крлеже (анти-монархиста, анти-тоталитариста, анти-аутократа), један…
Кад затаје нерви, позови се на уметност
Пре и него што кажемо нешто о представама последњег дана позоришног маратона у Сомбору, захвалимо…