Мирољуб Тодоровић

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

Четвороглави Вид
Нестрпљење мача да постане лопта. Велимир Хлебњиков Текст који следи мора бити о једној тези…
Марина Абрамовић – сигналисткиња
Марина Абрамовић је несумњиво припадала сигналистичком покрету. У њему је као уметница и стасала. Шта…
Романескни различник Мирољуба Тодоровића
ПРИЛОГ ПОЕТИЦИ СИГНАЛИСТИЧКОГ ЖАНРА I Из данашње перспективе, Мирољуба Тодоровића можемо назвати не само првим,…
Полни сплет
Цртица о полном слоју књиге Свиња је одличан пливач и друге песме (2009) Мирољуба Тодоровића Међу…
Кључ за говно: “Пуцањ у говно” Мирољуба Тодоровића
Настанак сигнализма као правца у српској, али и светској књижевности, можемо повезати с вечитим тежњама…
Остварене визије сигнализма
(Визије сигнализма / Visions of Signalism, Еверест Медиа, Београд, Међународна културна мрежа „Пројекат Растко“, Београд,…