Мирко Шкиљевић

Осврнимо се унаоколо
Радећи на грађи за роман И пре и после, искристалисао се парадокс „знања о љубави“.…