Миодраг Поповић

Мотив ноћи у лирској поезији Ђуре Јакшића
Мотив ноћи у песничкој традицији романтизма Ноћ као тајанствено, загонетно и магично доба које скрива…