Милица Симић

Организација простора у роману “Газда Младен”
На организацију простора у роману Газда Младен Борисава Станковића најпре је утицао карактер ликова, њихово…