Милица Амиџић

Идеологија и национализам у роману “Убиство с предумишљајем”
“Критеријуме за процену једног уметничког дела, чини ми се, легитимно је тражити само у њему…