Милан Ракић

Ерос и танатос у песничкој мисли Милана Ракића
Стварање суштински новог Ероса настало је у покушају да се цивилизацијском наслеђу укине моћ одређивања…