Матица српска

Шести број Доситејевог врта (неколико запажања)
(Доситејев врт: годишњак Задужбине „Доситеј Обрадовић“, уредници Душан Иванић, Исидора Бјелаковић и Драгана Грбић, Задужбина…
“Летопис Матице српске” у време уредниковања Тодора Манојловића
Летопис Матице српске јесте најстарији српски књижевни часопис јер излази, може се рећи, у континуитету…