Markus Popp

Глич: post-digital music
Глич (glitch) је жанр електронске музике који се појавио крајем 90-их година прошлог века. Често…