Марко Ђукић

Токови сигнализма

Темат “Токови сигнализма” приредиле: Јелена Марићевић и Милена Кулић. Овде можете прочитати све текстове: Душан…

Кључ за говно: “Пуцањ у говно” Мирољуба Тодоровића
Настанак сигнализма као правца у српској, али и светској књижевности, можемо повезати с вечитим тежњама…